Sınav nasıl uygulanır?

ÖSD A1 sınavı dört bölümden oluşmaktadır. Okuma-, dinleme anlama ve yazma bölümleri sınavın yazılı kısmını oluşturmaktadır. Sözlü bölümü ise sınavın sözlü kısmını oluşturmaktadır. Önceden sadece yazılı veya sözlü sınavı geçildiyse, ÖSD’nin yazılı ve sözlü sınavlarına ayrı ayrı girmek mümkündür.

Yazılı sınav

Okuma anlama

Almanya’dan, Avusturya’dan ve İsviçre’den seçilmiş özgün ve A1 seviyesinde içeriklerden oluşan üç kısımda, ilan, gazete küpürü vb. içeriklerin başlıklarının veya resimlerinin karşılığında metinlerin eşleştirilmesi vasıtasıyla okuma anlama ölçülür. Metinlerin genel ifadeleri ve tekil içerikleri test edilir. Okuma anlamanın iki kısmı eşleştirme, bir kısmı ise evet veya hayır (doğru veya yanlış) işaretleme şeklinde oluşmaktadır.

Süre: 25 dakika

Dinleme anlama

Üç kısımdan oluşan dinleme bölümünde Avusturya, Almanya ve İsviçre’den seçilmiş, günlük konuşma temalarına ve standart dil kullanımına uygun metinlerle küresel, detaycı ve seçici dinleme anlama test edilmektedir. Birinci kısımda beş konuşma metni, altı adet resim ile eşleştirilir, bir resim fazladır. İkinci kısımda bir telesekreter mesajındaki verilen bilgiler boşluklara doldurulur. Üçüncü kısımda beş konuşma metni resimlerle eşleştirilir. Birinci ve üçüncü kısımlar birer kere, ikinci kısım iki kere dinlenir.

Süre: Yaklaşık 12 dakika

Yazma becerisi

İki kısımdan oluşan bu bölümde sınava katılan kişiler ilk kısımda kendilerinin, veya tutarlı olduğu sürece başka bir şahısın bilgileri ile bir form doldurur ve ikinci kısımda A1 seviyesinde düzenlenmiş bir E-Posta yazarlar. Yazılan E-Posta, belli başlı kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Süre: 20 dakika

Sözlü sınav

Sözlü sınav üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda sınava katılan kişiler, sınavdan önceki on dakikalık hazırlanma süresi başlamadan önce onlara verilen altı konudan dört tanesini seçip, sınavda bu konular üzerinden konuşarak kendilerini tanıtırlar. İkinci kısımda günlük hayattan alınmış bir resimde ne gördüklerini, kaç kişi gördüklerini, bu kişilerin nerede olduğunu ve ne yaptıklarını betimlerler (Hazırlanma süresinden önce sınav adaylarına seçmeleri için üç resim sunulmaktadır). Üçüncü kısımda ise seçilen resimdeki kişilerden birisinin rolünü alarak, sınav görevlisi ile resme uygun bir diyalog canlandırırlar. Konuşma sınavı daha önceden belirlenmiş ve sabitlenmiş kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Sözlü sınavından önceki on dakikalık hazırlanma süresinde size verilen not alma kağıdına not alabilir, aldığınız notları sınavda yanınızda bulundurabilir ve yardım alma amaçlı olarak bakabilirsiniz (Notları olduğu gibi okumama kaydıyla).

Süre: Yaklaşık 10 dakika

Diğer seviyeler için lütfen ÖSD Deneme Sınavı sayfamızdan deneme sınavı indirip, puanları ve süreleri inceleyiniz.

Önerimiz, sınava girecek her öğrencinin en az bir deneme sınavı yapmasıdır. Başarıyı arttırmada etkili olmaktadır.