Puanlama Bilgileri

ÖSD Almanca Dil Sınavı Puanlama Sistemi:

ÖSD ZA1 seviyesi puanları:

ÖSD ZA1 sertifikasını almak için toplam 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekir.

   • Okuma kısmından toplam 30 puandan en az 6 puan,
   • Dinleme kısmından toplam 30 puandan en az 6 puan,
   • Yazma kısmında mail sorusundan toplam 15 puandan en az 4 puan,
   • Sınavın yazılı kısmından toplam 75 puandan en az 38 puan,
   • Sınavın sözlü kısmından toplam 25 puandan en az 12 puan almanız gerekir.

ÖSD Puanlamaları / Bewertung

ZA1 Yazılı Sınavı / Schriftliche Prüfung
   
Okuma maks. 30 min. 6 puan Lesen
Dinleme maks. 30 min. 6 puan Hören

Yazma 1

Yazma 2

maks

maks.

 5

10

min.

4  (Mail)

puan

Schreiben

Yazılı Toplam maks. 75 min. 38 puan SA Gesamt

ZA1 Sözlü Sınavı / Mündliche Prüfung

 

 

Sözlü maks. 25 min. 12 puan Sprechen

Yazılı + Sözlü Toplam

maks. 100 min. 50 puan SA + MA gesamt

ZA1 Değerlendirme Seviyeleri / Beurteilungsskalen

Yazılı Sınav / Schriftlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  75 – 66 65 – 56 55 – 38 37 – 0
 
Sözlü Sınav / Mündlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  25 – 22 21 – 19 18 – 12 11 – 0
 
Toplam / Gesamt Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  100 – 88 87 – 75 74 – 50 49 – 0

ZA2 Yazılı Sınavı /  Schriftliche Prüfung

 

 

Okuma maks. 25 min. 5 puan Lesen
Dinleme maks. 30 min. 6 puan Hören
Yazma maks. 15 min. 3 puan Schreiben
Yazılı Toplam maks. 70 min. 35 puan SA gesamt

ZA2 Sözlü Sınavı /    Mündliche Prüfung

 

 

Sözlü maks. 20 min. 10 puan Sprechen

Yazılı + Sözlü Toplam

maks. 90 min. 45 puan SA + MA gesamt

ZA2 Değerlendirme Seviyeleri / Beurteilungsskalen

Yazılı Sınav / Schriftlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  70 – 62 61 – 50 49 – 35 34 – 0
 
Sözlü Sınav / Mündlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  20 – 18 17 – 15 14 – 10 9 – 0
 
Toplam / Gesamt Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  90 – 80 79 – 64 63 – 45 44 – 0

ZB1 Sınavı

 

 

Okuma Modülü maks. 100 min. 60 puan Modul Lesen
Dinleme Modülü maks. 100 min. 60 puan Modul Hören
Yazma Modülü maks. 100 min. 60 puan Modul Schreiben
Sözlü Modülü maks. 100 min. 60 puan

Modul Sprechen

 • ZB1 sertifikasında her sınav modülüne ayrı ayrı girebilirsiniz.
 • ZB1, ÖSD ve Goethe Enstitüsü ortak sınavıdır.

Daha fazla detay için danışmanlarımız ile konuşabilirsiniz.

ZB2 Yazılı Sınavı /  Schriftliche Prüfung

 

 

Okuma maks. 20 min. 10 puan Lesen
Dinleme maks. 20 min. 10 puan Hören
Yazma maks. 30 min. 15 puan Schreiben

Yazılı Toplam

maks. 70 min. 42 puan SA gesamt

ZB2 Sözlü Sınavı /   Mündliche Prüfung

 

 

Sözlü maks. 30 min. 18 puan Sprechen

Yazılı + Sözlü Toplam

maks. 100 min. 60 puan SA + MA gesamt

ZB2 Değerlendirme Seviyeleri / Beurteilungsskalen

Yazılı Sınavı / Schriftlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  70 – 62 61 – 53 52 – 42 41 – 0
 
Sözlü Sınavı / Mündlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  30 – 27 26 – 23 22 – 18 17 – 0
 
Toplam / Gesamt Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  100 – 88 87 – 75 74 – 60 59 – 0