Puanlama Bilgileri

ÖSD Almanca Dil Sınavı Puanlama Sistemi:

ÖSD ZA1 seviyesi puanları:

ÖSD ZA1 sertifikasını almak için toplam 100 üzerinden en az 50 puan almanız gerekir. Yazılı bölüm (okuma anlama, dinleme, yazma bölümlerinin toplam puanı) ve konuşma bölümünden almanız gereken minimum puanlar vardır. Ayrıca okuma anlama, dinleme anlama ve yazma bölümlerinden almanız gereken minimum puanlar vardır.

ÖSD A1 sınavının puanlama bilgileri aşağıdaki gibidir;

   • Okuma anlama kısmından toplam 30 puandan en az 6 puan,
   • Dinleme anlama kısmından toplam 30 puandan en az 6 puan,
   • Yazma kısmında e-posta (Schreiben 2) toplam 10 puandan en az 4 puan,
   • Sınavın yazılı kısmından toplam 75 puandan en az 38 puan,
   • Sınavın sözlü kısmından toplam 25 puandan en az 12 puan almanız gerekir.

ÖSD Puanlamaları / Bewertung

ÖSD A1 Yazılı Sınavı / Schriftliche Prüfung
   
Okuma (Lesen) maks. (max.) 30 min. 6 puan (Punkte)    
Dinleme (Hören)
maks. (max.)
30 min. 6
puan (Punkte)    

Yazma 1 (Schreiben 1)

Yazma 2 (Schreiben 2)

maks. (max.)

maks. (max.)

5

10

min. 0

min. 4

puan (Punkte)

puan (Punkte)

 

 

 
Yazılı bölüm   (schriftlicher Teil)
maks. (max.)
75 min. 38
puan (Punkte)    

ÖSD A1 Sözlü Sınavı / Mündliche Prüfung

 

 

Sözlü (mündlich) maks. (max.) 25 min. 12
puan (Punkte)    

Yazılı + Sözlü Toplam (schriftlicher + mündlicher Teil)

maks. (max.)
100 min. 50
puan (Punkte)    

ZA1 Değerlendirme Seviyeleri / Beurteilungsskalen

Yazılı Sınav / Schriftlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  75 – 66 65 – 56 55 – 38 37 – 0
 
Sözlü Sınav / Mündlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  25 – 22 21 – 19 18 – 12 11 – 0
 
Toplam / Gesamt Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  100 – 88 87 – 75 74 – 50 49 – 0

ZA2 Yazılı Sınavı /  Schriftliche Prüfung

 

 

Okuma (Lesen) maks. (max.) 25 min. 5 puan (Punkte)    
Dinleme (Hören) maks. (max.) 30 min. 6 puan (Punkte)    
Yazma (Schreiben) maks. (max.) 15 min. 3 puan (Punkte)    
Yazılı Toplam (schriftlicher Teil)
maks. (max.)
70 min. 35
puan (Punkte)    

ZA2 Sözlü Sınavı /    Mündliche Prüfung

 

 

Sözlü (Sprechen)
maks. (max.) 20 min. 10
puan (Punkte)    

Yazılı + Sözlü Toplam (schriftlicher + mündlicher Teil)

maks. (max.)
90 min. 45
puan (Punkte)    

ZA2 Değerlendirme Seviyeleri / Beurteilungsskalen

Yazılı Sınav / Schriftlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  70 – 62 61 – 50 49 – 35 34 – 0
 
Sözlü Sınav / Mündlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  20 – 18 17 – 15 14 – 10 9 – 0
 
Toplam / Gesamt Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  90 – 80 79 – 64 63 – 45 44 – 0

ZB1 Sınavı

 

 

Okuma Modülü (Modul Lesen)
maks. (max.)
100 min. 60 puan (Punkte)    
Dinleme Modülü (Modul Hören)
maks. (max.)
100 min. 60 puan (Punkte)    
Yazma Modülü (Modul Schreiben)
maks. (max.)
100 min. 60
puan (Punkte)    
Sözlü Modülü (Modul Sprechen)
maks. (max.)
100 min. 60 puan (Punkte)  

 

 • ZB1 sertifikasında her sınav modülüne ayrı ayrı girebilirsiniz.
 • ZB1, ÖSD ve Goethe Enstitüsü ortak sınavıdır.

Daha fazla detay için danışmanlarımız ile konuşabilirsiniz.

ZB2 Yazılı Sınavı /  Schriftliche Prüfung

 

 

Okuma (Lesen) maks. (max.) 20 min. 10 puan (Punkte)    
Dinleme (Hören) maks. (max.) 20 min. 10
puan (Punkte)    
Yazma (Schreiben) maks. (max.) 30 min. 15 puan (Punkte)    

Yazılı Toplam (schriftlicher Teil)

maks. (max.)
70 min. 42
puan (Punkte)    

ZB2 Sözlü Sınavı /   Mündliche Prüfung

 

 

Sözlü (Sprechen) maks. (max.) 30 min. 18 puan (Punkte)    

Yazılı + Sözlü Toplam (schriftlicher + mündlicher Teil)

maks. (max.)
100 min. 60
puan (Punkte)    

ZB2 Değerlendirme Seviyeleri / Beurteilungsskalen

Yazılı Sınavı / Schriftlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  70 – 62 61 – 53 52 – 42 41 – 0
 
Sözlü Sınavı / Mündlich Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  30 – 27 26 – 23 22 – 18 17 – 0
 
Toplam / Gesamt Sehr gut bestanden Gut bestanden Bestanden Nicht bestanden
  100 – 88 87 – 75 74 – 60 59 – 0